प्रकाशित मिति
२९ फाल्गुन २०७२, शनिबार ०८:१३


r}t] wfgsf] /f]kfOF  emfkfsf] nvgk'/ –% u]pl/ofsf dlxnfn] r}t] wfg /f]kfOF ub]{ . s[ifsn] ljB'tLo df]6/dfkm{t kfgL tfg]/ o; If]qdf r}t] wfg v]tL ub]{ cfPsf 5g . tl:a/ M o1/fh cfªb]Da], /f;;

झापाको लखनपुर –५ गेउरियाका महिलाले चैते धान रोपाइँ गर्दे । कृषकले विद्युतीय मोटरमार्फत पानी तानेर यस क्षेत्रमा चैते धान खेती गर्दे आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: