प्रकाशित मिति
१९ असार २०७३, आईतवार ११:०७


rfFh' vf]nfdf cfPsf] af9Ln] s6fg u/]kl5 lgoGq0f ug{ cfh lbgel/ emfkf,nvgk'/–! sf b'O{ ;o a9L :yfgLojf;Lx? t6aGw lgdf{0fdf vl6Fb} . tl:a/ M o1/fh cfªb]Da], /f;;,bds, emfkf
चाँजु खोलामा आएको बाढीले कटान गरेपछि नियन्त्रण गर्न आज दिनभरि झापा,लखनपुर १ का दुई सय बढी स्थानीयवासीहरु तटबन्ध निर्माणमा खटिँदै ।   

तस्वीर ः यज्ञराज आङदम्बे

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: