२२ जेठ २०८०, सोमवार
सुन (फाइन सुन, हलमार्क र तेजाबी) र चाँदीको दैनिक मूल्यमा अपडेट रहनुहोस् मूल्य मा दैनिक उतार-चढ़ाव। यी मूल्यहरू दैनिक अपडेट हुन्छन् र नेपाली रुपैयाँमा गणना गरिन्छ। सुन/चाँदीको मूल्य आजको लागि उपलब्ध छ सुनको हलमार्क - तोला, सुन तजाबी - तोला, चाँदी - तोला, गोल्ड हलमार्क - 10 ग्राम, सुन ताजबी - 10 ग्राम, चाँदी - 10 ग्राम। ठ्याक्कै, हाम्रो पात्रो ल्याउँछ नेपाली सुन र चाँदीको बजार मूल्य तपाईको औँलाको छेउमा तपाईको फोनमा। को लुकेको शिखर यसरी प्रस्तुत गरिएको नेपाली रत्न बजार ।

Data of Mon 05 Jun, 2023

छापावाल सुन

१ तोला

मूल्य रु

111600

तेजाबी सुन

१ तोला

मूल्य रु

111050

चाँदी

१ तोला

मूल्य रु

1415

छापावाल सुन

१० ग्राम

मूल्य रु

95680

तेजाबी सुन

१० ग्राम

मूल्य रु

95210

चाँदी

१० ग्राम

मूल्य रु

1213

source: Fengosida