४ वैशाख २०८१, मङ्गलवार

युनिकोडबाट प्रीती

युनिकोडमा प्रीति कन्भर्टरले नेपाली युनिकोडलाई रोमन फन्टमा रूपान्तरण गर्दछ - यो युनिकोडलाई प्रीतिमा कन्भर्टरले नेपाली युनिकोड फन्टलाई परम्परागत नेपाली फन्टलाई रोमनमा रूपान्तरण गर्छ।